Genom mörker mot ljus och hopp – en resa i ord och ton

En vacker dag i juni besökte jag Sommarcafét i Öja och berättade min historia, tillsammans med Lasse & Lisa Tunberg Mortensen, Johan Hällström och Isabelle Enfors i föreställningen “Genom mörker mot ljus och hopp - en resa i ord och ton”

Jag är ett levande exempel på att en människa klarar mycket, mycket mer än hon tror. Sorgen har varit det svåraste men också det viktigaste jag upplevt och idag är jag inte bara en förändrad människa, jag är en bättre människa.

En vacker dag i juni besökte jag Sommarcafét i Öja och berättade min historia, tillsammans med Lasse & Lisa Tunberg Mortensen, Johan Hällström och Isabelle Enfors i föreställningen “Genom mörker mot ljus och hopp – en resa i ord och ton”

Tack Åsa Hällström för excellent filmarbete!

 

Köp min bok