Stolt redaktör presenterar

I Försvarsutbildaren nr 3 läser ni om Klimatförändringarna som säkerhetshot, om Säkerhetspolisens roll i totalförsvaret och mycket mer. Själv skriver jag om poddar som hjälp i en ny verklighet samt pratar med Maryna Sukhenko som varit på kurs och fått ny kunskap om CBRN, det vill säga kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

Poddar kan vara en bra hjälp i en ny verklighet. Jag tipsar om poddar där kan lyssnaren få hjälp med den egna beredskapen inför händelser som kan påverka vår vardag men också hjälp att förstå vad totalförsvar är och vad den enskilda människans roll är i allt det nya.

Min andra artikel handlar om en kurs i CBRN-kunskap, det vill säga kunskap om kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Jag har bland annat pratat med Maryna Sukhenko som ursprungligen kommer från Ukraina och som engagerade sig i frivilligarbete när kriget bröt ut i hennes forna hemland. Idag tillhör hon en regional sjukvårdsstyrka.

Numrets tema är Klimat – Hot och åtgärder och bakom tema-artikeln står min proffsiga kollega Sara Bergqvist. Läs också om Säkerhetspolisens roll i totalförsvaret, få en användbar instruktion i den ”nya” minnesregeln vid första hjälpen, ta del av en utmärkt krönika av Hanna Gunnarsson som är ledamot i Försvarsutskottet och mycket mer.

Läs hela nummer 3

Köp min bok