När blir det bättre? – En film om sorg och läkning

Med stöd av Film Västmanland arbetar jag om min bok ’Tiden är människornas ängel’ till både en kortfilm och en långfilm.

Jag blev uttagen till ett manusutvecklingsprojekt i Film Västmanland våren 2023 och inom ramen för det arbetar jag med manus och planering.

Mitt långsiktiga mål med projektet är att göra en film som gestaltar sorg i allmänhet och sorg efter självmord i synnerhet på ett ärligt och äkta men också hoppfullt sätt. Den som ser filmen ska känna att det går att överleva också livets hemskaste katastrofer. Eftersom jag själv är ett levande exempel på detta är projektet väldigt viktigt för mig. Men till skillnad från boken vill jag här skildra sorg och läkning ur flera personers perspektiv.

Läs om boken Tiden är människornas ängel

Köp min bok