Antologin Sällskapligt

I antologin Sällskapligt från 2021 deltar jag med texterna Avkomman och Uppdraget som båda utforskar föräldraskapet. Sällskapligt är en antologi från Västmanlands Författarsällskap.

Köp min bok