Godheten baksida – ett pågående romanprojekt

Ur motiveringen till Region Västmanlands kulturstipendium 2018:

“Anna Widerberg har arbetat i många yrken, bland annat som undersköterska, journalist, diakon och politisk sekreterare. I dag jobbar hon med att skriva, föreläsa och göra film. En roman med arbetsnamnet Godhetens baksida är under arbete. I denna berättelse använder hon sina erfarenheter av att som diakon ha mött personer med missbrukarproblem.”

Köp min bok